Συντήρηση και καθαρισμό σκάλες καμπαναριά, τα καμπαναριά αντικαθιστώντας σκάλες, πλάκες και ανασυγκρότησης σχεδιάζει καμπαναριά.Διαβάστε Περισσότερα

Το εσωτερικό των καμπαναριά είναι συχνά ξεχνιέται και αριστερά all'incuria γενικές γραμμές, οι μόνοι που έχουν πρόσβαση συχνά είμαστε, γι 'αυτό έχουμε δημιουργήσει μια ειδική υπηρεσία για την προστασία τους, πλήρης, με:

- Πλήρης καμπαναριά καθαρισμού?

- Καμπαναριά Απολύμανση?

- Καμπαναριά Εκκαθάριση?

- Συντήρηση ή αντικατάσταση σκάλες καμπαναριά?

- Συντήρηση και ανακαίνιση πλάκες / ορόφους του το κουδούνι?

- Ανακαίνιση και εγκατάσταση των φρεατίων καμπαναριά?

- Εγκατάσταση διείσδυση του δικτύου?

- Πύργοι φωτισμού.