Αποκατάσταση μιας καμπάνας, την αποκατάσταση των συναυλιών καμπάνες, αποκατάσταση των στελεχών, αξεσουάρ τροχό και κάστρα για κουδούνια σε ξύλο, σιδήρου και χάλυβα.Διαβάστε Περισσότερα

Η αποκατάσταση μιας καμπάνας ή μια συναυλία καμπάνα είναι ένα έργο πολύ αποκλειστική και λεπτή.

Όπως κάθε καλή συντηρητή, ακόμη και στην κωδωνοκρουστών, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το έτος προέλευσης, ή έτη στην περίπτωση των συναυλιών ανακτηθούν ή να προστεθεί.

Κάθε εξάρτημα έχει μια ιστορία ... δεν τα σημάδια του χρόνου και τα υλικά είναι σαφείς και "ευανάγνωστη" σε όλα, αλλά ένα έντονο μάτι ανιχνεύει μυριάδες λεπτομέρειες που σας επιτρέπουν να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια των αρχικών καμπάνες τεθεί υπό τη φροντίδα μας.