φωτογραφία προϊόν κωδικός προϊόντος τιμή
Μπους διακοσμημένα, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CM 10 RC29 26,84 € cad.
Μπους διακοσμημένα, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CM 8.5 RC30 21,96 € cad.
Μπους διακοσμημένα, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CM 7.2 RC31 12,20 € cad.
Μπους διακοσμημένα, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CM 6 RC32 10,98 € cad.
Μπους διακοσμημένα, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CM 5.5 RC33 8,54 € cad.
Campana Angelo, με κομψή υποστήριξη 19,5 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC01 165,01 € cad.
Campana Angelo, χωρίς συνδέοντας 19,5 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC10 105,00 € cad.
Καμπάνα διακοσμημένα με απλή λαβή 10 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC19 39,00 € cad.
Bell Σ Φραγκίσκου της Ασίζης RC34 17,08 € cad.
Campana Angelo, με κομψή υποστήριξη 14,5 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC02 90,01 € cad.
Campana Angelo, χωρίς συνδέοντας 14,5 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC11 60,02 € cad.
Καμπάνα διακοσμημένα με απλή λαβή 8,5 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC20 30,00 € cad.
Bell S. ANTONIO της Πάδοβας RC35 17,08 € cad.
Campana Angelo, με κομψή υποστήριξη 11 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC03 75,01 € cad.
Campana Angelo, χωρίς συνδέοντας 11 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC12 40,02 € cad.
Καμπάνα διακοσμημένα με λαβή στυλ "επίσκοπος" ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8,5 CM RC18 32,00 € cad.
Bell S. Pietro RC36 17,08 € cad.
Campana Angelo, με απλή υποστήριξη 19,5 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC04 120,05 € cad.
Καμπάνα διακοσμημένα με απλή λαβή 7 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ RC21 23,00 € cad.
Καμπάνα διακοσμημένα, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CM 10 RC24 24,40 € cad.
Bell Σ Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ RC37 17,08 € cad.