Θα παίξει για αιώνες στον ουρανό
Η παράδοση είναι η τέχνη του ήχου