Ρολόγια μεγάλο Monumental.

Χειρισμός των αντίκες ρολόγια που υπάρχουν ήδη με την ηλεκτροδότηση.

Αποκατάσταση και ηλεκτροδότηση και τις δημόσιες χτυπήματα ringtones.